TSE Merkez Binası Havalandırma İşi

renko-47

Türk Standartları Enstitüsü Merkez Binası'nda bulunan personel yemekhanesine ait mutfağın havalandırma tesisatının yenilenmesi işi firmamız tarafından yapılmıştır.

Havalandırma için çatıya iki adet 20.000 m^3/h kapasiteli SUOMİ marka hücreli aspiratör koyulmuştur. Sistem kontrol panelinde bulunan potansiyometreler ile çalışma aralığı kullanıcı tarafından belirlenecek şekilde dizayn edilmiştir.